Catalunya i l’Europa futura.

La Vanguardia. Diumenge, 22 d’abril de 1934. Pàgina 19.

Llibres i revistes.

Catalunya i l’Europa futura.

Alexandre Deulofeu. Catalònia, 1934, Barcelona.

En un breu i substanciós pròleg, el senyor Rovira Virgili fa la presentació de l’autor d’aquest volum, jove figura de la intel·lectualitat catalana, que se’ns ofereix, ple de possibilitats.

«Catalunya i l’Europa futura» és una obra voluminosa, d’alt valor documental. S’adverteix en el seu autor un profund apassionament per les qüestions ideològiques, al mateix temps que vasts coneixements d’història i política internacional.

El senyor Deulofeu situa dins la seva obra la qüestió de Catalunya en un pla europeu i mundial. Defensa amb gran profusió d’arguments la seva tesi i exposa en un ampli panorama, escrit amb estil precís, tots els antecedents i totes les possibilitats que concorren dins l’enunciat del títol.

Obra de múltiples valors, el llibre del senyor Deulofeu està destinat a apassionar i a produir ecos de dilatada ressonància.