(Català) Juli Gutièrrez Deulofeu: «L’única solució per a la humanitat és ser bons».

elaia_associacio_de_dones_logo_119x100