El «Kali Yuga» o Edat de Ferro.

El «Kali Yuga» o Edat de Ferro.

Cicles còsmics.Alexandre Deulofeu va descriure els cicles històrics de les civilitzacions o cultures, on cadascuna d’elles té una durada màxima de 5100 anys, i dels imperis, on cadascú té una durada mitjana de 550 anys.

No és la primera teoria que descriu fenòmens cíclics relacionats amb la història. Hi ha altres autors que descriuen uns cicles còsmics molt més grans, i que afirmen que aquests cicles còsmics estan dividits en quatre eres: edat d’or, edat d’argent, edat de bronze i edat de ferro, cadascuna més curta que l’anterior.

Segons aquests mateixos autors, el grau mitjà de la consciència humana va disminuint amb el pas de les diferents eres, fins al punt que dins la darrera d’aquestes eres previstes, –l’anomenada edat de ferro, on se suposa que estem situats des de fa un temps–, s’arriba a nivells molt baixos.

Aquesta situació afectaria de mitjana totes les condicions humanes de gènere, ètnia, classe social, etc. Dins d’aquesta foscor general de la consciència col·lectiva, determinats individus destaquen per la seva major claredat relativa, demostrant amb els seus actes una consciència més elevada.

Hi ha diferents persones i grups que emulen a Alexandre Deulofeu i realitzen, amb la seva labor, intentar elevar el nivell de consciència individual i col·lectiva dels seus semblants, en alguns dels diferents àmbits de l’activitat humana. Feina que fan a contracorrent, malgrat les dificultats que es van interposant en el seu camí.

L’escrit antic dels vedes que us relatem a continuació és merament descriptiu del que diu que està passant en aquesta època. Un cop enunciats els símptomes, de la mateixa forma que un Deulofeu carregat d’esperança preveu els canvis fruit dels cicles històrics per tal d’evitar les guerres, cal la col·laboració de les persones més conscients perquè trobem el camí d’evitar que les conseqüències més pernicioses d’aquesta manca de consciència comportin desastres majors, i fins i tot fer reversible aquest procés. Si ens basem en aquesta informació, segurament és el major repte que té la Humanitat.

Al «Linga Purana» hindú, escrit 600 anys abans de l’era cristiana, relata el darrer dels yugues, el «Kali Yuga» o Edat de Ferro:

«En el Kali Yuga, els homes viuran turmentats per l’enveja, irritats, sectaris, indiferents a les conseqüències dels seus actes. Estaran amenaçats per la malaltia, la fam, la por i terribles calamitats. Els seus desitjos estaran mal orientats, el seu saber serà utilitzat amb fins malvats. Seran deshonestos. Molts es perdran en la crueltat. La noblesa declinarà, i els esclaus pretendran governar i compartir amb els savis, el coneixement, els menjars, els setials, i els llits. Els governants seran, majoritàriament, de baixíssim bressol. Seran tirànics dictadors. Es mataran els fetus i els herois. Els artesans voldran exercir el paper dels savis, els savis el dels artesans. Els lladres es convertiran en reis, i els reis en lladres. Rares són les dones boniques. S’estendrà la promiscuïtat. L’harmonia social desapareixerà per tot arreu. La terra no produirà gairebé res en alguns llocs i produirà molt en altres. Els governants s’apoderaran dels béns, i deixaran de protegir al poble. Mercaders de baix bressol seran honrats com si fossin sacerdots, i lliuraran a gent que no és digna d’això, els perillosos secrets de les ciències tradicionals. Els mestres s’enviliran venent el seu saber. Els pocs mestres purs es refugiaran en una anònima vida errant. Al final del Kali Yuga, augmentarà el nombre de les dones, i disminuirà el dels homes, als quals els mancarà tota virilitat. (…) Ningú no deixarà d’emprar un llenguatge groller, ningú no acomplirà amb la seva paraula, tots seran envejosos. (…) Gent sense principis predicarà als altres la virtut. Regnarà la censura, i a les ciutats es formaran associacions de criminals que governaran. (…). Els homes es mataran entre si, i mataran també als nens, a les dones, i a les vaques. Els savis seran condemnats a mort».

D’Ibn Assad, «La roda de quatre braços».